zaterdag 24 oktober 2015

De adelaar
Hoog boven op de toren van de Peperbus staan een engel, een leeuw en een stier.  Er is een open plek waar een adelaar hoort te staan. Die arend is nu alweer tien jaar geleden van zijn plaats gehaald omdat hij dreigde op eigen krachten naar beneden te donderen.

Op de tentoonstelling vorige maand ter gelegenheid van de 125ste verjaardag van de Sint Janskerk werd het beeld voor de gelegenheid nog eens uit de kast gehaald. De arend symboliseert de naamdrager van de kerk, namelijk Johannes, één van de vier evangelisten die het Nieuwe Testament schreven, een deel van de Bijbel met daarin het verhaal van Jezus Christus.

Sinds de derde eeuw worden de evangelisten aangeduid met vier symbolische wezens:

  • Matteüs wordt afgebeeld als engel
  • Markus als leeuw
  • Lukas als stier
  • Johannes als adelaar

Wie meer hierover wil lezen kan terecht op een stukje dat Hans hier al eerder schreef. En als je de adelaar nog eens op de toren wil zien staan, kan je best deze foto die Simon hoogst persoonlijk heeft genomen even bekijken.

Geen opmerkingen: