maandag 23 november 2015

Gewoonweg functioneel


Omdat het al weer een tijdje geleden is dat het hier over station Antwerpen Oost ging. Dat heeft natuurlijk vooral te maken met het feit dat het al weer een paar jaar gesloten is, en dat er dus helemaal niks gebeurd.

Het station zoals het er nu staat (sinds 1960) is de vervanger van het oude station (1930). Dat was een veel romantischer gebouw.

Wegens het verlengen van de Plantin en Moretuslei (kijk: zo zag die lei er vroeger uit) naar de overzijde van de verhoogde spoorlijn, moest er een brug onder de sporen gebouwd worden en moest het oude stationsgebouw, dat zich bovenaan het baanlichaam bevond, gesloopt worden. Het was trouwens slechts bereikbaar langs een trap die in de helling van het talud was aangebracht.

Het nieuwe gebouw, daarentegen, werd op straatpeil opgetrokken en vertoont op de verdieping slechts een klein verhoogd gedeelte. Omdat in dit geval de oprichting aan de voet van het talud de enig mogelijke oplossing was, heeft men, onafhankelijk van het gebouw, een toren opgericht die zichtbaar is van uit de treinen en die, bovendien(!), de bijzonderheid bezit gewoonweg functioneel te zijn.

Inderdaad, volgende diensten werden er in ondergebracht : een stookplaats met schoorsteen, een goederenlift, een lokaal voor de dienstleider van de exploitatie (ter hoogte van de perrons) en een telefooncentrale.
 

Opmerkenswaardig zijn de zeer moderne opvatting, het gebruik van tal van nieuwe materialen en de kleurenschakeringen (ha!ha!) in de binnenvertrekken.
 

Jammer dat er niemand meer binnenkomt.

(info)

1 opmerking:

Rob Vanderwildt zei

Inderdaad zeer spijtig dat er niets mee wordt gedaan.