woensdag 16 december 2015

CBW


Nu in tijden van vluchtelingenstromen het thema 'de Anderen' weer actueel is, keer ik gewoon terug naar tijden van vroeger.

14 maart 1970: een groep vrijwilligers uit Borgerhout, die actief zijn rond de Derde Wereldproblematiek, komt samen om zich te informeren over de situatie van de Marokkaanse gastarbeiders in hun wijk. Toen nog maar 600 in Borgerhout… Deze vrijwilligers richtten een soort onthaalcentrum op dat allerhande activiteiten organiseerde: Nederlandse lessen, ontmoetingen, juridische hulp, hulp bij huisvesting, sensibilisering van de inwoners van Borgerhout…

April 1972: Langzaam aan raakten deze vrijwilligers beter georganiseerd en in 1970 richtten ze een heus ‘Centrum voor Buitenlandse Werknemers’ op. Toen al werd het principe “niet vóór, maar samen” gerespecteerd want in de raad van bestuur zaten drie Marokkanen en van de 13 stichtende leden waren vier Marokkaans.Dankzij subsidies konden vaste medewerkers aangeworven worden. De activiteiten rond huisvesting, jeugdwerk, gezondheidszorg, onderwijs, alfabetisering… werden steeds professioneler.

Zo kon en kan het dus ook.

Op de foto: de opening van  Moskee Zonstraat i.s.m. CBW en de toenmalige gemeente Borgerhout en parochie Borgerhout. Nogmaals met burgemeester Wegge.

bron: http://www.de8.be/over/geschiedenis.html

Geen opmerkingen: