zondag 20 december 2015

Het windeke, het waait niet tot alle tijden 
 


Die Borgerhoutse molen die niemand zich meer kan herinneren kwam op deze blog al vaker in allerlei korte stukjes ter sprake, en misschien is het nu tijd voor een gebalde en droge historische samenvatting. Gewoon omdat het windeke daar op de hoek van de Blijde Inkomstraat en de 's-Herenstraat vandaag de dag (onderste foto, niet helemaal de exacte plaats van de verdwenen molen, maar wel ongeveer) niet meer zo waait als vroeger (bovenste foto). Via de Molensite:

De Jagersmolen uit 1815 stond op de hoek van de Blijde Inkomststraat en de ´s-Herenstraat. Deze stenen stellingmolen had drie koppels molenstenen, waarvan er vaak twee gelijktijdig werden gebruikt. Het molenaarshuisje op de hoek van beide straten werd bewust laag gehouden om de windvang niet te hinderen. Eigenaars na 1830;
- voor 1834, eigenaar: de Pret-ven Ertborn Philemon, baron te Antwerpen (z.d.: "de beste molen is de molen toebehoorende aen de heer den baron De Pret, wezende eenen goeden steenen molen, redelijk gunstig in de nabijheid van Borgerhout gelegen, staende zeer te wind, hebbende drij paar steenen waarvan dikwijls twee paer gelijktijdig gebruikt worden)
- later, erfenis: de weduwe (overlijden van Philemon de Pret-van Ertborn, baron te Antwerpen
- 26.03.1841, erfenis: a) de Pret Jeanne Paule Joseph (dochter Philemon) (voor 1/2), echtgenote Diert de Kerkwerve Theodoor, eigenaar te Hemiksem en b) ven Ertborn Emilie (zus van de overledene) voor 1/2), echtgenote Moretus Louis Joseph, eigenaar te Antwerpen (overlijden van de weduwe van Ertborn van Philemon de Pret en testament d.d. 08.11.1839)

- 13.07.1842, verkoop: Diert de Kerkwerve-de Pret Theodoor, eigenaar te Hemiksem
- later, erfenis: de weduwe (overlijden van Theodoor Diert de Kerkwerve)
- 18.10.1863, verkoop: Vermeer Corneille Jean, handelaar te Antwerpen (notaris Mertens)
- 03.03.1864, verkoop: Gommers-Van Alsenoy Jacques, molenaar te Borgerhout (notaris niet vermeld)
- later, erfenis: de weduwe en de kinderen (overlijden van Jacques Gommers)
- 19.05.1884, deling: Van Alsenoy Joannes Judoca, weduwe Franciscus Jacobus, zonder beroep te Borgerhout (notaris Batkin - windmolen, fabriek, stoommachine,...)
- 13.11.1900, verkoop:Peeters Joseph, aannemer te Borgerhout (notaris Batkin - magazijn zijnde stenen molen op d ehoek van 's Heeren- en Koolstraten)
- 28.11.1900, verkoop: Van Utterbeeck Louis, koophandelaar te Schaarbeek (notaris Ratkin).


In 1886 werd de molen onttakeld (ontdaan van wiekenkruis en kap). De romp werd in 1902 gesloopt. 

Geen opmerkingen: