zaterdag 12 maart 2016

Voorontwerp Moorkensplein klaarGisteren heeft het college van burgemeester en schepenen het voorontwerp voor het Moorkensplein goedgekeurd. In het voorontwerp zijn de nieuwe uitgangspunten uit de procesnota verwerkt. Zo wordt de Mellaertsstraat doodlopend en blijft de as Sergeyselsstraat – Eliaertsstraat open voor openbaar vervoer en doorgaand verkeer om de buurt bereikbaar te houden. Het voorontwerp wordt nog voorgelegd aan het districtscollege van Borgerhout. In het voorjaar kan de buurt suggesties geven op het voorontwerp.

Het ontwerpteam Lubbers is met het schetsontwerp uit 2012 aan de slag gegaan om een ontwerp te maken voor het Moorkensplein waarin de nieuwe uitgangspunten zijn opgenomen. In dit voorontwerp blijft de as Sergeyselsstraat/Eliaertstraat open voor doorgaand verkeer en het openbaar vervoer met een aansluiting op de Zonstraat. Op deze as is in verkeersremmende maatregelen voorzien. Ook zijn er langs het districtshuis vijf parkeerplaatsen. De straat achter het districtshuis, in het verlengde van de Maréestaat, wordt ingericht als een woonerf met eveneens vijf parkeerplaatsen waarvan één parkeerplaats voor personen met een beperking en twee plaatsen voor autodelen.

Op het Moorkensplein zelf wordt de speelfontein verplaatst naar de centrale ontmoetingsruimte op het plein. Door die ligging wordt de nieuwe ingang voor alle administratieve diensten aan de zijkant van het districtshuis benadrukt. De renovatie van het oude districtshuis start eind april. In het voorjaar 2017 verhuizen alle diensten naar het gerenoveerde gebouw. De hoofdingang van het gebouw blijft voorbehouden voor ceremonies. Ceremoniewagens en leveranciers kunnen nog het steeds het plein oprijden, ook alle parkeergarages rondom het plein blijven bereikbaar. Het huidige Velo-station wordt tot zijn maximumcapaciteit verhoogd.

In het voorontwerp zijn in totaal dertien nieuwe bomen voorzien. De linde die er al staat, blijft op zijn huidige plaats staan en de buurtboom en de magnolia (beverboom) worden op een andere plek op het plein gezet. In totaal komen er dus zestien bomen. Ze zullen op een verschillende moment bloeien zodat de seizoenen duidelijk zichtbaar worden op het plein.

Inbreng van de buurt in het voorontwerp

Begin 2016 heeft de klankbordgroep Moorkensplein al zijn suggesties meegeven aan de ontwerpers en het bestuur. In het voorjaar kan de buurt een uitnodiging verwachten voor een infomoment rond het voorontwerp waar de bewoners suggesties aan de ontwerpers kunnen meegeven. Al deze suggesties worden bekeken in het kader van het definitieve ontwerp.

Verdere planning

Na het infomoment met de buurtbewoners gaan de ontwerpers aan de slag om tegen het najaar van 2016 het definitieve ontwerp klaar te hebben. De werken aan het plein starten vermoedelijk half 2017.

Geen opmerkingen: