zondag 24 april 2016

Grote nieuwe zone 30 op grens Deurne, Berchem en Borgerhout

Op de grens van de districten Berchem, Borgerhout en Deurne komt een nieuwe, grote zone 30. 

De stad Antwerpen wil tegen 2018 een zone 30 invoeren in alle woongebieden in de binnenstad en de districten. Daarom worden jaarlijks twintig nieuwe zones 30 geactiveerd. Het college besliste vorige week dan ook om een nieuwe district overschrijdende zone 30 in de districten Berchem, Borgerhout en Deurne in te voeren. De zone komt er  door het samenvoegen en uitbreiden van de reeds bestaande, kleinere zones 30 in de omgeving van de Berchemlei.

De nieuwe zone wordt begrensd door de Ring, Borsbeekbrug, Luitenant Lippenslaan, Dokter Van de Perrelei, Arthur Matthyslaan, Jozef Verbovenlei, Boekenberglei, Drakenhoflaan en Gitschotellei. Deze grensstraten zijn niet inbegrepen in de zone 30.

Koen Kennis, stadsschepen voor mobiliteit, motiveert deze beslissing: “Een snelheidsbeperking van 30 kilometer per uur in aaneensluitende regio’s verbetert de verkeersveiligheid en de leefbaarheid. Er is een vlottere verkeersdoorstroming, minder verkeerslawaai en een hogere woonkwaliteit. Bovendien zijn er minder verkeersongevallen.”

(Gelezen in Gazet van Deurne)

Geen opmerkingen: