zondag 23 oktober 2016

CurieuzeneuzemosterdpotDe deelnemers aan CurieuzeNeuzen kregen vandaag in De Roma de definitieve en gedetailleerde resultaten voorgesteld. 

Op 2000 plaatsen in Antwerpen hebben mensen in de maand mei een makelaarsbord met meetsensoren aan hun raam gehangen. 98% van de deelnemers leverden de meetinstallatie weer in. Professor Filip Meysman (VUB), projectleider van CurieuzeNeuzen, lichtte de resultaten toe: “Zowel de stofdepositie als de aanwezigheid van stikstofdioxide werd gemeten. De resultaten tonen aan dat de luchtkwaliteit binnen Ring en Singel beduidend slechter is dan erbuiten.” 

Onderzoek brengt street canyons aan het licht 

Een opmerkelijke vaststelling was dat de luchtkwaliteit sterk varieert op korte afstand. Volgens professor Meysman zijn daar een aantal redenen voor: “Belangrijk is hoeveel uitlaatgassen in een straat uitgestoten worden. Een straat met veel auto’s en nog eens autobussen bovenop zal slechter scoren dan straten rondom die autoluw zijn.” Ook de aanwezigheid van de Ring is een doorslaggevende factor. Meysman: “Het effect van de Ring is merkbaar tot  op 1 à 1,5 km.” Er is nog een derde factor die een invloed heeft, de ventilatie van een straat. In sommige smalle straten met hoge bebouwing blijft de NO2 concentratie hangen.” Het onderzoek bracht aan het licht dat in enkele smalle straten met druk verkeer de luchtverontreiniging zich ophoopt, de zogenoemde ‘street canyons’, zoals de Sergeyselsstraat of de Borsbeekstraat. Tot slot merkte Meysman op dat de luchtkwaliteit jaar na jaar verbetert maar dat toch nog 45% van Antwerpen voor de NO2 concentratie boven de norm van de Wereldgezondheidsorganisatie zit.

Titel = boek, theatervoorstelling en bloesje en body van Zoumi La Mouche

Geen opmerkingen: