zaterdag 25 februari 2017

Buren willen een levendige Gitschotellei

Buurtbewoners willen de Gitschotellei revitaliseren. Zij krijgen hierbij de steun van de districten Borgerhout en Berchem. 

De Gitschotellei is een belangrijke invalsweg voor de buurt Vliegveld. In vroegere jaren was het ook een winkelstraat. Maar de winkels vallen één voor één weg. Ook de winkelvereniging is vorig jaar ter ziele gegaan. Toch heeft de straat nog potentieel. Dinsdagavond werd een leegstaand pand omgetoverd in een pop-up cafeetje voor één avond. Een dertigtal buren kwam op uitnodiging van Berchem en Borgerhout afgezakt om van gedachten te wisselen. Er werd eerst gepraat over de problemen om dan over te gaan naar de mogelijkheden. Onderwerpen die werden aangekaart waren het verkeer, parkeergelegenheid, gebrek aan buurtwinkeltjes of plaatsen om even te verpozen, ... Vervolgens werden de deelnemers in groepjes verdeeld en konden ze acties voorstellen. De resultaten worden meegenomen naar een campagne tijdens volgende herfst.

Borgerhouts districtsschepen voor middenstand Luc Moerkerke (onafh.) gaf wat duiding bij deze avond: “De winkeliersvereniging is momenteel dood. Maar we zien dat er betrokken buurtbewoners zijn die het opnemen voor deze winkelstraat. We merken ook dat de wijkraad extra-muros deze inzet steunt. We hebben dan samen met district Berchem besloten om die mensen te omkaderen. Eigenlijk spelen we met het idee om in de maanden november-december twee pop-up winkels op te zetten. Dat kunnen eventueel enkele jonge ondernemers zijn die één pand delen.”

(Gelezen in Gazet van Deurne)

Geen opmerkingen: