zaterdag 13 december 2008

Propaganda


"Wij hebben de VERBREDING VAN DE TURNHOUTSE BAAN, die reeds veertig jaar zonder resultaat aansleepte, aangepakt en de laatste jaren uitgevoerd voor meer dan drie-vierden.

De Turnhoutsebaan is de levensader van Borgerhout en het moge kosten wat het wil, de gehele verbreding moet in uiterste spoed worden doorgevoerd. Onmiddelijk wanneer mogelijk, hebben wij gezorgd dat de uitlopers van het intramuros op de grote wegen, inzonderheid de Turnhoutse Baan, met een nieuw en modern wegdek zou worden voorzien, om een waardige toegang tot onze gemeente te vormen.

De Turnhoutse Baan loopt uit op de grote autosnelweg, de weg van de toekomst, die Antwerpen verbindt met Duitsland en later met Nederland, via de autosnelweg E3.

Moge deze ligging een symbool zijn voor de grote toekomst van Borgerhout en ons altijd inspireren om de plannen betreffend onze gemeente steeds met voldoende ruime blik te beoordelen."

Uit "Borgerhout 1914 - 1964, brochure ter gelegenheid van de 50-jarige herdenking van de uitbreiding van Borgerhout", uit de collectie van Jeanne Sels.

Geen opmerkingen: