donderdag 14 mei 2009

Het oude missiehuis


Vanaf 20 mei wordt het 100-jarig bestaan van de Kerk Onze-Lieve-Vrouw van het Heilig Hart gevierd, u weet wel, de kerk aan de Te Boelaerlei. De paters zijn daar namenlijk vanaf 1909 gevestigd. Hun geschiedenis in Borgerhout gaat echter al terug van voor 1909.

De paters zaten voor die tijd in het imposante gebouw op bovenstaande foto. Gebouwd in 1887 en afgebroken in 1907. Opgetrokken naast het bestaande en gerestaureerde Hof ter Loo, tegenwoordig ongeveer te situeren rond de Terlostraat. Het gebouw was 60 meter lang, 15 meter breed en 32 meter hoog.

In 1903 kwam een onteigeningskwestie van voor de aankoop van de grond door de paters terug ter sprake.Het werd voor de paters snel duidelijk dat de vroeger geplande stratenaanleg en de verkaveling onafwendbaar waren. De paters kregen twee jaar tijd om een nieuwe vestiging te vinden. Het hele domein en alle gebouwen werden op 8 februari 1907 verkocht aan de maatschappij Vooruitzicht.

De congregatie vestigde zich voorlopig in het Plankenberghof te Deurne-Noord en in 1909 definitief in hun nieuw gebouwd klooster aan de Te Boelaerlei, waar ze nu nog steeds gevestigd zijn. En waar ze dus nu hun eeuwfeest vieren.

Het vroegere Hof ter Loo en het klooster werden volledig gesloopt.

Geen opmerkingen: