woensdag 5 augustus 2009

De Smekende Almacht
Hoek Appelstraat/Oudstrijdersstraat:
"In 1937 werd door E.H. Van Hecke, aalmoezenier van het toenmalig Sint-Erasmusgasthuis deze Onze-Lieve-Vrouw met betiteling 'Smekende Almacht' ingezegend.

Het is een voorstelling van Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen, Maria staat op een maansikkel en vertrapt de slang. Het beeld werd vervaardigd door Borgerhoutenaar Corneel Louis Vermeulen (1873-1962) uit Euvillesteen (een gepolijste kalksteen, genoemd naar de plaats van herkomst, red.).

Bezijden de gevelnis werd verlichting aangebracht en aan een kant van het hoekhuis een offerblok voor 'ONZE LIEVE VROUW' met twee aparte gleuven: 'OFFER' en 'LICHT'."

Tekst van De Verbeelding, foto's van mezelf.

Geen opmerkingen: