maandag 7 december 2009

Gij lelijke Giet-schotel


"Café Gitschotel verdween in 1938. De sage verhaalt, dat hier tijdens de Spaanse bezetting soldaten zaten te drinken en te wallebakken. Zij wilden hun gelag niet betalen. De waardin ging naar boven en goot een schotel water op de hoofden van de soldaten. Zij zouden geroepen hebben: "Gij lelijke Giet-schotel". Naar aanleiding hiervan zou de afspanning haar uitgangbord (sic) gekozen hebben. De muurankers waren van 1666. Landelijk was het in elk geval. "

Onwaarschijnlijke etymologie uit het boekje Borgerhout in oude prentkaarten (1972), ook het plaatje komt daarvandaan.

Geen opmerkingen: