vrijdag 25 juni 2010

Hoe het groeide en bloeide of, De eeuwig durende werken aan de Turnhoutsebaan (1)


Soms wil een mens eens een berichtje schrijven waarmee hij of zij een polemiek kan beginnen.
Met dit stukje zal dat mij alvast niet lukken. Maar we blijven proberen...

Aan de Turnhoutsebaan wordt blijkbaar altijd gewerkt. Moesten we niet beter weten, we zouden er de hand van Gaudi in vermoeden.
Maar we weten beter...

Bovenstaande foto toont de hoek Turnhoutsebaan - Jaak De Braeckeleerstraat omstreeks 1964-1965.
De golden sixties beleven een hoogtepunt en de economie heeft daar baat bij.

Grote en minder grote openbare werken worden aanbesteed. Zo ook de verbreding van de Turnhoutsebaan, die reeds voor W.O. I gepland was.

Uitstel is geen afstel en in de jaren '50 is men al een flink stuk gevorderd.
Maar die verbreding gebeurt niet echt logisch. Tussen de Carnotstraat en de Drink wordt de onpare kant aangepakt en tussen de Eliaertstraat en de Hoge Weg de pare kant, wat maakt dat de rooilijn iets wordt verlegd.

Op deze foto is dit duidelijk te zien aan de hand van de tramrails. Die komen in het midden te liggen maar buigen dan af richting gevels. Een toestand die blijft bestaan tot 1996.

Maar lieve kijkbuiskinderen, dat is voor een volgende keer.


Tekst : Erwin. Info en foto: Alex Krakowsky

Geen opmerkingen: