zondag 17 juni 2012

De Belgische IllustratieViel deze ochtend in de mailbox: een reactie op een oudere blogpost (DEZE om precies te zijn).
Hans,

In het laatste nummer van ons tijdschrift "Heemkundig handboekje" verscheen van mijn hand een artikel over een illustratie van de Herentalsevaart, die verscheen in "Oud-Borgerhout in oude prentkaarten". U hebt destijds die gravure opgenomen in uw blog.
In het artikel geef ik een aantal argumenten om de commentaar van de auteur N. Nonneman kritisch te lezen. Mijn inziens dateert de gravure uit de tweede helft van de 19de eeuw en niet uit 1770.
In het boek van Nonneman staat die datum er met inkt bijgeschreven. In bijlage vindt u de oorspronkelijke gravure, afkomstig van "De Belgische Illustratie".

Met de beste groeten,

Gaston Van Bulck
Liefhebbers halen het meest recente nummer van het Heemkundig handboekje dus snel in huis!

Geen opmerkingen: