donderdag 12 juli 2012

Klein kasteeltje

Op de hoek van de Gitschotellei en de Karel De Preterlei, in een inham van het Te Boelaarpark, staat een oude foto van het kasteel dat ooit in het park stond. De foto zelf stond eerder al op deze blog, samen met de geschiedenis van dit hof van plaisantie, hier en hier.
 
Het hof Te Boelaar was op het einde van zijn bestaan gedegradeerd tot turnzaal van de parkschool. Ik herinner mij nog delfts-blauwe tegeltjes in wat ik nu veronderstel wat de keuken was. Het maakte indruk op het broekventje dat ik toen was. Het kasteeltje, met wortels tot in 1385, werd in 1979 tegen de vlakte gekeild. Nochtans had Wannes Van de Velde al in 1966 de afbraakwoede in Antwerpen aangeklaagd: "brek et mor af, dou-g-et mor oem da krot, dad oud sinjorekot" (Lied van de Neus)

Een bloemenperkje markeert de plaats waar het kasteel heeft gestaan.


Geen opmerkingen: