woensdag 8 augustus 2012

Les marchés de Provence


Borgerhout heeft 2 openbare markten: vrijdag op het Laar en woensdag op de Gitschotellei. Er zijn markten die op een steenworp afstand van het district liggen waar ook Borgerhoutenaren zich zonder al te veel verplaatsingen kunnen gaan bevoorraden. Ik denk hierbij aan de markt op maandag op het Arenaplein in Deurne – Zuid of op donderdag op de Dageraadplaats in Antwerpen – Zurenborg. En zoals onze hoofdredacteur het zo mooi weet te verwoorden: “op de markt is een gulden een rijksdaalder waard.”

Die markt op de Gitschotellei, daar wil ik nog even over lamenteren. Maar houd dan wel uw aandacht bij de les, want het wordt knap ingewikkeld. De markt begint eigenlijk op de Drakenhoflaan in Deurne, vanaf het kruispunt met de Victor De Langhestraat en de Van Notenstraat. Dat zijn twee smalle straten die niet berekend zijn op verkeersstromen die je normaal op de Gitschotellei hebt. Dus wordt er in de regel een nadarhek met verkeersbord “verboden toegang” op het kruispunt Boekenberglei – Drakenhoflaan geplaatst. Dat heet voorsignalisatie. Om het verkeer komend vanuit richting Deurne Centrum of richting Borsbeek om te leiden. De verkeersborden aan de markt zelf worden geplaatst door de handelaars. De voorsignalisatie wordt opgesteld door de politie. Volgens de woordvoerder van de politie gebeurt dat door de nachtploeg. Als die door omstandigheden dat niet gedaan heeft, doet de dagploeg het wel. En als die om een of andere reden dit ook niet zou gedaan hebben is er nog een technische ploeg die de nadarafsluiting kan plaatsen.

In de praktijk staat die voorsignalisatie er bijna nooit. Waardoor het verkeer tot tegen de markt rijdt en een uitweg zoekt in de smalle straatjes rondom. Wat soms chaotische toestanden creëert. Auto’s die afdraaien in de Victor De Langhestraat en daar dan de Jozef Libertstraat indraaien, rijden zich pokkevast vanwege eenrichtingsstraatjes. Vrachtwagens of autobussen rijden zich klem op het verkeersplateau Victor De Langhestraat – Lanteernhofstraat. Over deze gang van zaken werd enkele maanden geleden een vraag gesteld op de districtsraad van Deurne. De districtsschepen bevoegd voor markten Ariane Van Dooren (CD&V) informeerde zich bij de politie. En kreeg naar eigen zeggen te horen dat dit haar niet aanging.

Uiteindelijk heeft de politie een oplossing bedacht om van de jeremiades van de burger vanaf te zijn. Zij hebben een verkeersbord C23 gehangen: “Verboden toegang voor bestuurders van voertuigen gebruikt voor het vervoer van zaken”.

Sta mij toe om eens de populist uit te hangen. De aandachtige bloglezer weet waarom de politie er niet in slaagt een hek naar behoren te plaatsen. Ah ja, de agenten zijn nog volop op zoek naar de dadersvan het vandalisme aan het Cogelspaviljoen en de pesterijen op de scouts in het Te Boelaarpark.

Titel = lied 

Geen opmerkingen: