dinsdag 21 augustus 2012

Oproep
De geschiedenis van de Red Star Line kon je hier  al eens in telegramstijl lezen. En wie de moeite deed om de bijgevoegde link die achter de titel zat aan te klikken, kreeg het gedicht ‘Dinska Bronska’ van Karel Van den Oever te horen. Een gedicht dat over een meisje gaat dat in Antwerpen inscheept op de boot richting Canada. Want daar zijn de appels groter en het koren hoger en geler dan in Plocka in Polen.

Ik kreeg een idee. Waarom niet in de straat die de naam van de auteur van dit mooie gedicht draagt, deze tekst aanbrengen? Ik gooide een visje uit. De projectcoördinator Red Star Line reageerde enthousiast. Hij suggereerde nog een ander gedicht van Karel Van den Oever: “De Emigrante”.  De cultuurdienst van Borgerhout liet weten dat zo’n idee in overweging kan genomen worden, mits het wordt aangebracht door een Borgerhoutse vereniging.

Dan zou ik hier willen vragen of er in Borgerhout een vereniging is die dit voorstel mee kan aankaarten? Ik wacht vol spanning.

Foto: emigranten klaar om in te schepen op een schip van de Red Star Line. De woontoren op de achtergrond is een toren van het project Westkaai en verraadt dat we ons hier aan het Kattendijkdok bevinden.

1 opmerking:

Geert zei

we kunnen dit voorstel ter overneming nemen als heemkundige kring van Borgerhout en als voorzitter van de Cultuurdienst kan ik dit enkel maar toejuichen.
Wordt zeker vervolgd.