zondag 22 december 2013

Senecaut 8: de klantIn de allereerste aflevering van de serie “De senecauts” liet ik uitschijnen dat een van de klanten Paul Verschaeren, alias Paulo, was. Ik schreef: “Op een zondagochtend vroeg moeder Verschaeren aan zoon Paul om bij de bakker pistolets te gaan halen. Ze voegde er achteloos aan toe: “en kies voor je zelf maar iets lekkers uit.” Daarmee suggereerde ik dat Paul zijn “snoepje” vers uit de etalage had genomen. Maar dat is niet helemaal waar. Dat is 'fictie in reality' en bedoeld om het blogstukje een iets hoger romantisch gehalte te geven. In werkelijkheid heeft Paul Anne Senecaut in jeugdclub Sorm leren kennen.


Maar de bakkerij had een andere opmerkelijke klant. Eerwaarde heer Louis Pirenne, onderpastoor in de Sint Jan parochie, die tijdens de jaren dat hij in Borgerhout verbleef een meisjeskoor had. Zoiets als Scala, maar dan van vroeger. Kapelaan Pirenne kwam op zondag pistolets kopen en hij at ze ter plaatse op. Hij kreeg een zitje in de keuken waar hij dikwijls alleen zat. Want Henri was dan vaak nog in de bakkerij bezig en Germaine bediende de klanten in de winkel. En op zondag kan het best druk zijn bij de warme bakker. 

Priester Louis Pirenne is overleden in 2011 op de gezegende leeftijd van 98 jaar. Hij was dan ruim 75 jaar priester. En was op het moment van overlijden de oudste priester van bisdom Antwerpen. De laatste jaren van zijn leven woonde hij in Aartselaar, waar ook Anne Senecaut en Paul Verschaeren wonen. En waar ze elkaar na zoveel jaren weer tegen kwamen. Of zoals een spreekwoord zegt: "Alleen bomen ontmoeten elkaar niet".

Geen opmerkingen: