maandag 6 januari 2014

Schoone kunsten


Antwerpen, den 6 november 1906,

Aan het gemeentebestuur van Borgerhout.

Mijnheeren,

De Koninklijke Commissie van Momumenten, te Brussel, wien ik de ontwerpen van de beelden in St. Janskerk uwer gemeente te plaatsen, voor advies had toegezonden, stuurt mij dit bundel weder met opmerking dat zij geen oordeel kan uitbrengen alvorens de kunstenaar ten minste het model, in uitvoeringsgrootte, van een der beelden, van eenen troonhemel en een voetstuk hebbe voortgebracht. Zou de voetstukken reeds bestaan, is daar geen model voor nodig.

Na de afwerking van het model, dient de Koninklijke Commissie verwittigd te worden, die dan hare afgevaardigden zal gelasten het te gaan onderzoeken ter werkplaats van H. (?) Blanchaert

Ik verzoek u, Mijnheeren, deze maatregelen aan het belanghebbend kerkbestuur voor uitvoering mede te delen.

De Gouverneur

Geen opmerkingen: