donderdag 27 februari 2014

Sede vacante
Op een ochtend stond ie daar. Ergens in de loop van de nacht hierheen gesleurd door hangjongeren. Of in dit geval sleurjongeren. Het meubelstuk was uitgetest op zijn brandbaarheid. Met het oog op een groot vreugdevuur? ’s Avond was ie alweer verdwenen.

Het Cogelspaviljoen is vaker het doelwit van vernielzuchtige lui die ’s nachts in het park ronddolen. We hebben hier in een vorige bijdrage geschreven hoe het gebouwtje haast vakkundig gesloopt wordt. Districtsraadslid Nahima Lanjri (CD&V) kaartte het probleem van het vandalisme in het park aan op de districtsraad. En het moto van onze hoofdredacteur indachtig “De juiste vraag op de juiste tafel leggen”, stelden wij op onze beurt aan de dienst Monumentenzorg van de stad Antwerpen een vraag over hoe het nu verder moet met dit gebouwtje. Met enkele suggesties bovenop.

Communicatieverantwoordelijke van stadsbeheer Lynn Huyghe antwoordde het volgende: “De afdeling monumentenzorg van stad Antwerpen geeft toestemming om de schade te herstellen en bijkomende maatregelen te treffen. In een volgende fase zal met de lokale scouts en de beheerders van het park worden overlegd welke maatregelen de voorkeur krijgen, en wanneer deze werken zullen worden uitgevoerd. Momenteel ligt het voorstel op tafel om extra tralies te plaatsen aan de deur (zoals bij de ramen), alsook extra verlichting te plaatsen. Beide maatregelen moeten esthetisch en architecturaal bij het paviljoen passen.”

Klinkt goed. Maar besef dat de maatregelen geen half werk mogen zijn. Want ondertussen zijn de panelen om het paviljoen, om het in de termen van de dienst stadsbeheer te zeggen, “veilig te stellen” ook alweer los gerukt.

Titel = term

Geen opmerkingen: