donderdag 13 maart 2014

Onze lieve Vrouw van Vlaanderen: eerste deel

Enige tijd terug overleed Louisa De Naeyer, weduwe van Kuno Van Eynde. De familie Van Eynde - De Naeyer woonde in de Lanteernhofstraat 44. "In 1960 hadden Kuno en Louisa een hoekje van hun voortuintje vrij gemaakt om er een Mariabeeld te plaatsen. De buurt was toen een jonge wijk met kinderrijke gezinnen. Ook de Hemelse moeder moest en zou daar haar plaatsje krijgen. Het werd teder en vroom neergeschreven op het muurtje: Geen moeder als de lieve vrouwe voor onze gezinnen."

Deze info en volgende beschrijving halen we uit het “heemkundig handboek” van 1972 en werd nog geschreven door Ferdi Van de Vijver: “In het voorhofje met origineel muurtje met glastegels, naar ontwerp van architect Rijken, staat het O. L. Vrouwbeeld met Jezuskindje. Beeld gekapt in witte steen door beeldhouwer Remi Vermeylen. Het werd op 1 mei 1960 ingewijd door wijlen pastoor Theysen en ingehuldigd door burgemeester A. Sledsen. Beeld geplaatst door K.W.B. Sint Jozef Deurne en betaald door de geburen die ook hielpen bij het aanbrengen van bouwstenen en het metselwerk.

Beeldhouwer Remi Vermeylen woonde vroeger ook nog in deze straat, in het nummer 58. Hij ontwierp ook de herdenkingsplaten over het Lanteernhof en over Hendrik Conscience aan het huis van Jef Coenen in de Boekenberglei.

Het kapelletje zou een opfrissingsbeurt best kunnen gebruiken.

 Titel = lied

Geen opmerkingen: