vrijdag 1 augustus 2014

MysteriesIk wil even terug komen op de foto van de processie van OLV ter Sneeuw in 1923. Op de foto staan meisjes met borden met daarop 'blijde, droeve en glorierijke mysteriën'. Waarschijnlijk is dit niet zo erg meer bekend. Ik ga proberen om dit binnen de limieten van een blogstukje toe te lichten. Gelovige mensen gebruikten vroeger om te bidden al eens makkelijk een rozenkrans of paternoster. Dit is een gebedssnoer waarbij elke kraal voor een “weesgegroetje” staat, een gebedje dat zijn oorsprong vindt in de 11de eeuw. Als het bidden in groep gebeurde dan werden er soms de geloofsmysteries bij genoemd. Dat is een soort van samenvatting van het Nieuwe Testament, een deel van de Bijbel. De belangrijkste gebeurtenissen, zeg maar.Op de laatste 2 na, want die komen uit apocriefe geschriften. Geschriften die niet tot de Bijbel behoren.


Blijde mysteries

-          De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria

-          Maria bezoekt haar nicht Elisabeth

-          Jezus wordt geboren in de stal van Bethlehem

-          Jezus wordt in de tempel opgedragen

-          Jezus wordt in de tempel teruggevondenDroevige mysteries

-          Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader

-          Jezus wordt gegeseld

-          Jezus wordt met doornen gekroond

-          Jezus draagt het kruis naar de berg van Calvarië

-          Jezus sterft aan het kruisGlorievolle mysteries

-          Jezus verrijst uit de doden

-          Jezus stijgt op ten hemel

-          De Heilige geest daalt neer over de apostelen

-          Maria wordt in de hemel opgenomen

-          Maria wordt in de hemel gekroondEigenlijk is dit al een goede reden om godsdienstonderricht te volgen. Dan leer je al die verhalen kennen.

Geen opmerkingen: