donderdag 25 december 2014

Feestmaaltijd
Het leven in een grootstad kan moeilijk zijn. Men wordt gehinderd door allerlei lieden die op geld en winstbejag uit zijn, en het is geen wonder dat de arme daar last van heeft. Natuurlijk is het in de wereld ongelijk verdeeld: sommige mensen hebben niets en anderen hebben alles. In het neoliberale denken is het voor de mensen die niets hebben makkelijker dan voor de mensen die alles hebben: wanneer men niets heeft, is het mogelijk om meer te krijgen - voor dat soort is het leven eigenlijk een pretje. Maar iemand die alles heeft, is nooit meer blij wanneer hij wat ontvangt. Inplaats daarvan moet hij altijd bang zijn dat hij iets verliest, want dat is de enige mogelijkheid die er voor hem overblijft.

Gelukkig zijn er ook nog mensen die anders denken: ruim vierhonderd mensen vierden kerstavond in de oude bioscoopzaal Roma in Borgerhout. Het gaat om daklozen of om mensen die het geld niet hebben om een feestmaaltijd op tafel te zetten. Het zijn vrijwilligers die het kerstfeest organiseren en zo hun eigen avond met familie en vrienden opofferen voor hun buurtbewoners die het moeilijk hebben.

Wij waren er bij, en ook het VTM journaal: klik

Geen opmerkingen: