dinsdag 27 oktober 2015

De gecontesteerde bouwvergunning


Voor degenen die vandaag toch niets te doen zouden moeten hebben: neem eens de trein naar Brussel. Knip/plak uit het persbericht:

Op 28 mei verleende de Vlaamse stedenbouwkundig ambtenaar de goedkeuring voor de gecontesteerde bouwvergunning voor Spoor Oost.  Begin juni diende de bewonersvereniging Park Spoor Oost een beroep in bij de Raad voor Vergunningsbetwisting. We vroegen de schorsing en vernietiging van de bouwvergunning. Op dinsdag 27 oktober komt de zaak voor bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Binnen 2 tot 4 weken na deze zitting volgt dan een uitspraak over de schorsing van de bouwvergunning. Later volgt de mogelijke vernietiging van de bouwvergunning.

Geïnteresseerden (pers,...) willen we graag herinneren aan het persbericht dat hierover verscheen op 15 juli 2015 . In dit persbericht vind je nogmaals het waarom en hoe van deze procedure. Ben je geïnteresseerd in de specifieke juridische redenen en argumenten? Bekijk dan ook volgende
presentatie van onze advocate.

Waar en wanneer?
- Raad voor Vergunningsbetwistingen, rode zittingszaal, Ellipsgebouw (B-toren, gelijkvloers), Koning Albert II-laan 35 in 1030 Brussel (naast station Brussel Noord).
- Dinsdag 27 oktober om 9u30 (iedereen kan de debatten bijwonen)

Geen opmerkingen: