woensdag 21 oktober 2015

Verkeersremmende ingrepenDit is een kopie van een stukje dat ik schreef op 27 mei 2009. En dat ging over 'verkeersremmende ingrepen' in de Generaal De Wetstraat anno 1986. Dat is bijna 30 jaar geleden.

De school in die straat is nu vragende partij voor een zebrapad. Voor de veiligheid van de kinderen. Dat schijnt lastig te zijn, zo'n maatregel die het moeilijk maakt om kinderen omver te rijden (cijfers). Vandaar dat ik even terugkom op de pochende woorden van de verantwoordelijke schepen in de jaren stillekens:

"Een voorbeeld van verkeersremmende ingrepen in de Generaal De Wetstraat. Stadsverfraaiing op mensenmaat.

Deze straat is de eerste in de rij van vele straten in het herwaarderingsgebied Krugerpark die een herprofilering verdienen. Ook het riool was dringend aan vernieuwing toe.

Zelfs aan een park mogen er in de straat nog bloembakken staan."

Deze 'herprofilering' werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 23 oktober 1984, en aannemer Eliaerts voerde het van 15 oktober 1986 tot 11 december 1986 uit voor de som van 1.958.188 franken.

Uit: Antwerpen, stad in beweging (1988) van Marc Wellens, uit de collectie van Frank Cavens.

Geen opmerkingen: