zaterdag 28 november 2015

BO | BEAfgelopen donderdag werden de eerste grensstenen gelegd tussen de districten Borgerhout en Berchem, in de Marsstraat en de Bacchuslaan. In september schreven wij hier al dat "Het district Borgerhout zijn grenzen afbakent met nieuwe grensstenen", en zie: er zijn weer 2 straten bijgekomen.

Die afkortingen BO en BE betekenen dus Borgerhout en Berchem, en niet 'boven' en 'beneden', zoals een wijsneus opperde.
foto's via facebookpagina district Borgerhout

Geen opmerkingen: