zondag 29 november 2015

Kruispunt wordt een jaar na aanleg aangepast


Het kruispunt van Cruyslei – Gitschotellei – Vosstraat krijgt enkele verkeerstechnische ingrepen. Maar de oranje verkeerslichten blijven knipperen. 

Het kruispunt van Cruyslei – Gitschotellei – Vosstraat ging vorig jaar op de schop. Er werden verkeerslichten geplaatst die voorrang gaven aan de tram. Enkele maanden later was het hommeles en werden de lichten op knipperstand gezet. De auto’s moesten te lang wachten voordat de hele verkeerslichtencyclus op het complexe kruispunt rond was. Daardoor ontstonden files in zowat alle richtingen. Bovendien nam het sluikverkeer van wagens die het kruispunt probeerden te vermijden toe in de Lanteernhofstraat. Fietsers staken de verkeerde kant over om een extra licht te mijden.  En ook voetgangers vonden het lang duren voor ze groen licht kregen.

Nu worden enkele ingrepen uitgevoerd om de verkeerssituatie veiliger te maken. Op het kruispunt Gitschotellei – Cruyslei wordt een vluchtheuvel aangelegd. Stopstrepen worden haaientanden om aan te geven dat voorrang moet verleend worden. Het zebrapad krijgt tussen de tramsporen een grote vermelding ‘tram’ en de laad- en loszone wordt korter.  Het kruispunt Gitschotellei – Vosstraat krijgt ongeveer dezelfde verbeteringen: een vluchtheuvel, haaientanden en waarschuwing ‘tram’ tussen de tramsporen. Bovendien zal de asverspringing verschuiven naar 20 meter voor het kruispunt, verdwijnt de voetpaduitstulping en wordt de parkeerstrook iets korter. De verkeerslichten blijven op knipperstand.

(Gelezen in Gazet van Deurne)

Geen opmerkingen: