maandag 14 december 2015

De net-niet revolutie


In mei 1968 brak vanuit een studentenopstand een algemene staking uit over heel Frankrijk, de Parijse studentenrevolte genaamd. Ook in andere landen waren er grootschalige protesten. Al snel namen de gebeurtenissen bijna revolutionaire vormen aan, tot het protest uiteindelijk uitstierf na onderdrukking door de overheid.

In datzelfde jaar 1968 was er van een revolte op het Gemeentelijk Lyceum van Borgerhout (nu: De Kleine Wereldburger) weinig te merken. Sterker nog: leerlingen en leerkrachten hielden gewoon gezellig een netbalwedstrijd.

Of de studenten hun slag thuis haalden is niet meer bekend. Het heeft de geschiedenisboeken in ieder geval niet gehaald.

foto's: Lyceum Borgerhout.be

Geen opmerkingen: