dinsdag 15 december 2015

Wijkbudgetten 2015


Afgelopen zondag kon het publiek stemmen voor de toewijzing van de Borgerhoutse wijkbudgetten, dit jaar voor het intra-muros gedeelte van het dorp. Ongeveer driehonderd bewoners, onder wie een derde kinderen, hebben gisteren hun stem uitgebracht.  Het district heeft 20.000 euro te verdelen.

Na de stemming over de zeventien ingediende projecten, werd een top vier gemaakt van de projecten met de meeste stemmen:
  • Opwaardering Koxplein: via verschillende kleine accenten van het plein een aangenamere en veiligere vertoefplaats maken voor jong en oud.
  • Fiets Veilig: veiligheid voor fietsers verhogen via sensibiliseringsacties en kleine ingrepen. Dit vooral op de grote assen en fietsverbindingen intra-muros.
  • Meer groen en bloemen: een gezamenlijk project van verschillende indieners om de grote straten van Borgerhout groener te maken. Door meer groen en kleur in de straten te brengen worden deze aantrekkelijker voor bewoners en bezoekers.
  • De Ideale straat: veiliger verkeer, vooral voor de meest kwetsbare weggebruikers. Meer bewoonbare straten, waar meer rekening gehouden wordt met lokale bewoners. De Ideale straat wil ook andere straten en buurten hierbij ondersteunen.

Kinderstembus

​Uniek in deze editie van de wijkbudgetten was dat ook kinderen hun voorkeur mochten geven. Zij kozen voor:
  • Meer groen en bloemen
  • Tijdelijke kinderboerderij op Spoor Oost
  • Fiets veilig
De projectindieners worden nu gecontacteerd en het district zal samen met hen de verdere concretisering van de projecten bekijken.

Geen opmerkingen: