zondag 17 januari 2016

Ontmoeting met Max Wildiers in het parkEen brommertje in het Te Boelaerpark. Het wordt aaneengehouden met plakband en spuug. We zeiden het hier al eerder, het verschil tussen kunst en sluikstort is in het creatieve broeinest dat Borgerhout bij wijlen is niet altijd even duidelijk. Ook dit stilleven zou een artistieke interpretatie kunnen zijn van de strijd tussen techniek en natuur. Het brommertje geeft zich niet gewonnen, daar getuigen de meters plakband van. Maar een beetje doordenkende geest beseft dat techniek ooit eens tekort zal schieten. Je kan niet eenmaal eindeloos blijven produceren en roofbouw plegen op de natuur. 

Dat is eigenlijk de samenvatting in drie lijnen van het ‘WTK-complex of bestel’ van Max Wildiers, een Vlaams kapucijn, filosoof en theoloog. Hij was één van de grootste Vlaamse filosofen van de 20e eeuw. In zijn theorie poneert Pater Wildiers dat de elementen ‘wetenschap’, ‘techniek’ en ‘kapitaal’ streven naar maximalisatie, elk element heeft zijn eigen dynamiek, kent een eigen autonome groei maar onderling stimuleren ze elkaar. Het WTK-bestel heeft bijgevolg een tendens tot oneindige uitbreiding, de aarde daarentegen is eindigend: denk aan grondstoffen, energie, ruimte, draagkracht. En het is die botsing die hier zo treffend is uitgebeeld. Door een kunstwerk of een sluikstort, wie zal het zeggen.

Geen opmerkingen: