zaterdag 5 maart 2016

Omgeving Turnhoutsepoort krijgt een totaal ander uitzicht


De stad heeft het voorontwerp goedgekeurd voor het landschapsontwerp Turnhoutsepoort. Het schakelpunt tussen Borgerhout, Deurne-Noord en het Rivierenhof.  

In 2017 wordt de Noordersingel tussen de Stenenbrug en de Turnhoutsebaan heraangelegd en duikt tram 10 in de metro. Voor de nieuwe open ruimte heeft AG VESPA een landschapsontwerp opgemaakt.

Landschapsontwerp

Het landschapsontwerp is opgemaakt binnen de richtlijnen van het beeldkwaliteitplan Groene Singel. Het doel is om een samenhangend landschap in de Ringzone te creëren. Het landschapsontwerp behoudt zo veel mogelijk de huidige grasvelden en zorgt door een hogere begroeiing  voor een natuurlijke groene buffer tussen de stad en de Ring. Verder onderzoekt het hoe de groene gebieden beter en ecologischer met elkaar verbonden kunnen worden, door bijvoorbeeld een fietsverbinding onder de oprit van de E313. Tot slot voorziet het landschapsontwerp in de buitenaanleg van de nieuwe woontoren op de zuidelijke kop van Hof ter Lo, met onder meer speelplaats aan de Donkerpoort.

Poorten

Naast het landschapsontwerp is ook een concept uitgewerkt voor de heropwaardering van Turnhoutsepoort en Statieleipoort. Door het weghalen van storende elementen en het herstellen van de poorten krijgen die hun oude grandeur terug en worden ze omgevormd tot echte stadsentrees. De Statieleipoort wordt heringericht als fiets- en voetgangerspoort. 

Op 9 en 10 maart, tussen 16 en 20 uur,  zijn de plannen te bekijken in  Vormingscentrum Coach (grote zaal), Statielei 29, Borgerhout. Meer info op www.antwerpen.be/singelnoord .

(Gelezen in Gazet van Deurne)

Geen opmerkingen: