dinsdag 7 februari 2017

Een winkel met een sociale en ecologische missie

Mensenzorg vzw, de organisatie die tot voor kort enkel textiel inzamelde, opent nu ook een verkooppunt

Iedereen heeft ooit wel eens een oranje briefje uit de bus gevist met daarop de vraag om gedragen maar niet meer gebruikte kleren mooi in een zak verpakt aan de deur te zetten. Dat was het werk van Mensenzorg vzw die deze kleren inzamelde voor het goede doel. En ook om de afvalberg te verkleinen. Sinds een week heeft de organisatie uit Deurne Zuid niet alleen een nieuw adres maar ook een eigen winkel op de Gitschotellei 373 in Borgerhout.  Luc De Ruyck is coördinator. En alhoewel de winkel nog naar verf ruikt zijn al een aantal mensen op zoek naar koopjes. In al die drukte vindt De Ruyck toch nog even tijd om wat uitleg te geven. “Sinds kort zijn wij partner van ‘De Collectie’, een samenwerkingsverband van 5 organisaties die oude kleren en textiel ophalen. Ook de stad Antwerpen is partner. De groene of rode containers die her en der in de straten stonden zullen alllemaal verdwijnen. In de plaats komen er inzamelpunten, zoals hier.”

Steun aan sociale projecten

Maar daar blijft het niet bij. De Ruyck: “Vanaf nu zetten we maximaal in op lokaal hergebruik van het ingezamelde textiel. We bieden de goede kledij aan een minimale prijs te koop aan. Daar zit vaak merkkledij bij. En alles wat we aanbieden is schoon.” De inkomsten gaan naar goede doelen. Sommige partners van ‘De Collectie’ steunen buitenlandse projecten of de sociale economie. Mensenzorg zet zich in voor kwetsbare mensen in onze eigen samenleving. De Ruyck: “Vorig jaar steunden wij Weggeefwinkel ’t Donorke in Schoten. Zij gaan de strijd aan met sociale armoede en vereenzaming. Een ander deel ging naar OCMW Schoten voor doorgangswoningen die daklozen een tijdelijke huisvesting aanbieden. Tenslotte steunden wij ‘Het Smolder’ van vzw De Stappaert in Lier, een  opvanghuis voor alleenstaande moeders. En gaven we een financiële bijdrage aan Welzijnsschakel Tochtgenoten in Hemiksem.”

In de winkel werkt Luc De Ruyck samen met acht vrijwillige medewerkers. Wie oude maar schone kleding heeft, kan die hier komen afgeven. Ook speelgoed in perfecte staat, brillen, beddengoed, schoenen, enz… is welkom. De winkel is open elke werkdag van 10 tot 16 u. Daarnaast blijft de organisatie haar ophaalrondes verder zetten.

(Gelezen in Gazet van Deurne)

Geen opmerkingen: