dinsdag 19 juli 2011

Groen Borgerhout
Ondanks de titel gaat dit stukje gaat niet over het huidige imago van Borgerhout als een stel bakfietsende alternatievelingen, maar over de opening van het Krugerpark op 17 april 1982. Ik haal even de interessante passages aan uit het artikel hierboven (kop: Groen Borgerhout, Krugerpark opengesteld), zodat u zelf kunt beoordelen wat ooit de bedoeling was, en wat er gerealiseerd en/of er nu van overgebleven is.

"Zaterdagmiddag om 15 u. werd het Krugerpark officieel geopend. Schepen Dirks nam het woord en zette kort uiteen hoe het park er gaat uitzien: boompjes, bloemen, banken, een kinderspeelplaats, een bowlingbaan. (...)."

"Naast het park wordt een flatgebouw opgetrokken. Bij de woningtoewijzing krijgen de onteigende bewoners voorrang. Staatssekretaris Akkermans (...) onthulde een gedenksteen met daarop zijn naam en die van alle schepenen en plantte met enige zwier een boom."

(Waar is die gedenksteen ooit gebleven???)

"Het opzet is op zijn minst wat prestigieus en redelijk strak. Een gesprek met omwondenden levert echter stof tot nadenken. Om het hele park te realiseren moeten nog een 60-tal huizen onteigend worden. De meeste huizen zijn in goede staat en worden voor een deel bewoond door gastarbeiders. De woononzekerheid is hier debet aan. De buurt is erg kinderrijk en door het drukke verkeer gevaarlijk."

"De flats naast een park met huren van 7 tot 8.000 fr. zijn voor de oorspronkelijke bewonders niet te betalen. (...). Het is trouwens een publiek geheim dat de hele zone bestemd was voor flatbouw. De verslechterde ekonomische omstandigheden inspireerden echter tot het kreëeren van een park."

De plaatjes komen uit het gemeentearchief van Borgerhout. Toegift voor de mensen die zich niet kunnen voorstellen hoe dat er indertijd uitzag: KLIK.

Geen opmerkingen: