dinsdag 11 maart 2014

De tijdscapsule


De site Ekstelaar in Deurne Zuid is een braakliggend terrein waar de firma Vooruitzicht in de nabije toekomst nieuwe woningen zal optrekken. Alhoewel het over de districtsgrens ligt, heb ik over deze morzel Deurne al eerder eens iets geschreven. En ik niet alleen, niemand minder dan Ferdi Van de Vijver heeft aan deze plek een gedicht gewijd. En beroemde Borgerhoutenaar Hendrik Conscience kwam hier in de nabijgelegen herberg Den Exter zijn dubbele Seef drinken. Maar het nieuwtje dat ik nu wil brengen is eigenlijk best leuk. Op het Eksterlaar streken archeologen neer voor proefopgravingen. Omdat het gebied een hoge zandrug is, is het een potentiële plaats waar in lang vervlogen tijden mensen kunnen verbleven hebben. Vandaar dat  archeologen zelf eerst in de bodem wilden graven, alvorens de grote graafmachines de hele vlakte zouden omwoelen. Bovendien is archeologisch onderzoek verplicht bij grote werken. 

Het onderzoek was een proefsleuvenonderzoek. Stadsarcheologe Anne Schyvers superviseerde de werken. Zij licht de gebruikte methode toe: “De bedoeling was om te kijken of er aanwijzingen zijn om tot een uitgebreid onderzoek over te gaan. Daarbij worden een aantal sleuven uitgegraven. Als we dan voldoende sporen vinden gaan we over tot echte opgravingen.” Het onderzoek concentreerde zich op een zone vlakbij de Kerkhofweg. En er werden sporen gevonden die kunnen duiden op aanwezigheid uit de IJzertijd. Dat is de periode die start ongeveer 800 jaar voor Christus en die eindigt toen de Romeinse legioenen onze streken binnen marcheerden. Het is het einde van de prehistorie. Anne Schryvers: “Aan de verkleuring van de grond konden we zien dat er palen van een opslagplaats of huisje hebben gestaan. En we hebben ook pottenscherven gevonden.” Over ongeveer 3 maanden zal een groots onderzoek starten.

Meer info over het terrein: hier

Geen opmerkingen: