woensdag 18 november 2015

Plooibakens, etc.
Al jaren wordt geprotesteerd tegen de onveilige verkeerssituatie in de Kroonstraat, en na de dood van een 5-jarig fietsertje in april is dat protest alleen maar heviger geworden. Nu lijkt er  -in afwachting van de definitieve heraanleg van de straat - toch wat te gebeuren.

Er worden snelheid remmende maatregelen uitgevoerd, zo komt er een prefab rijbaankussen ter hoogte van nummer 31. Naast dit kussen komen zwart-witte plooibakens en een doorsteek voor fietsers. Ter hoogte van het kruispunt met de Borgerhoutsestraat komt er een nieuw zebrapad.

Laten we hopen dat het de gewenste impact heeft... (en dan nog het zware vrachtverkeer aan banden leggen, laad- en lostijden die in acht genomen worden, etc.)

foto: Het Nieuwsblad

Geen opmerkingen: