maandag 8 juni 2015

De Schijn zal niet lang meer schijnen


De Schijn vormt sinds de scheiding van Deurne en Borgerhout de gemeentegrens. Maar nu zal er aan die grens gemorreld worden. Want als de BAM zijn zin krijgt wordt de Schijn ter hoogte van de parking achter de Ten Eeckhovelei in Deurne verlegd. De BAM heeft namelijk een stedenbouwkundige vergunning aangevraagd. Het betreft een aanvraag tot “Het verplaatsen van Aquafincollectoren, afwatering RI, aanleg Schijn-Scheldeverbinding, herinrichting Noordersingel (deel Schijnpoortweg-Turnhoutsebaan), verleggen van het Groot Schijn, bouwen van een pompstation met zandvang op het Groot Schijn, herinrichting landschap ’t Schijntje, 750 tijdelijke parkeerplaatsen, afbraakwerken en kappen van hoogstammige bomen.”

BAM houdt vast aan het Oosterweeltracé, zoals beslist door de regering. Volgens de plannen zal achter de Ten Eekhovelei de zogenaamde ‘Hollandse Knoop’ aangelegd worden, een enorme verkeerswisselaar met bijkomende op- en afritten en  22 rijstroken. Alles in open lucht. Het Lobroekdok wordt opgeslorpt door Oosterweel, de Schijn wordt verplaatst tot net achter de huizen van de Ten Eekhovelei, er komt een nieuw pompgebouw, de sportballon verhuist, het ringfietspad wordt verlegd en de parking Ten Eekhove wordt werfzone. Nog dit jaar start de heraanleg van de Noordersingel tussen de Schijnpoortweg en de Turnhoutsebaan. De terreinen van Spoor Oost dienen voor de Sinksenfoor en als parking.

Als de BAM zijn goesting krijgt zal dit idyllisch plekje voorgoed tot het verleden behoren, Borgerhout zal groter worden en Antwerpen onleefbaarder.  

Geen opmerkingen: