zaterdag 14 juli 2012

How green was my valley?
Donderdag 5/7 schreef Hans in zijn bijdrage over de mobiliteit in Borgerhout. Hij verwees ook naar de 'Borgerhout van jou enquête' van Groen. Ik ben onmiddellijk beginnen te lezen wat de Borgerhoutenaar graag wilt verwezenlijkt zien en wat hij maar niks vindt. En ik bleef even hangen bij de stelling “De Ring moet overkapt worden.” Meer dan 2/3 van de respondenten wilt die Ring overkapt zien. Die overdekking is de nieuwe hype. In een ver verleden werd het geopperd door Borgerhout Beter Bekeken. Maar het is pas als het sinds kort door Ademloos en stRaten-generaal hoog op de politieke agenda wordt gedonderd dat zowat iedereen op het idee springt. De verkiezingen  die voor de deur staan, zullen daar niet  vreemd aan zijn.

Enkele dagen ervoor bracht een collega op mijn werk verslag uit van een vergadering. Tijdens de nabespreking was de overkapping van de Ring ter sprake gekomen. In het gezelschap enkele leden van een natuurvereniging. En nu probeer ik even een gesprek weer te geven waar ikzelf niet bij was. “De natuurvrienden zijn niet onverdeeld gelukkig met een overkapping, zeker niet vanaf de aftakking aan de E34 richting Zuid. De bermen van de autosnelwegen hebben een grote natuurwaarde en zijn van betekenis voor de biodiversiteit. Het zorgt ook voor belangrijke verbindingen met andere natuurgebieden waardoor migratie van dieren mogelijk is. Tussen haakjes, op de plaats van de autosnelweg liep in een ver verleden een aftakking van de Schelde. Later is er dan de omwalling gekomen. Door de overkapping zou heel die biodiversiteit verdwijnen. Parken op die overdekking kunnen de ecologische waarde van de bermen nooit evenaren.” 

Een standpunt om eventjes stil bij blijven te staan.


Foto: Walter Busschots
Titel = boek van Llewellyn Richard, later succesvol verfilmd.

Geen opmerkingen: